Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz parasolkę, gdy zaczyna padać. 
Mówisz, że kochasz słońce, a chowasz się w cieniu, gdy zaczyna świecić. 
Mówisz, że kochasz wiatr, a zamykasz okno, gdy zaczyna wiać. 
Właśnie dlatego boję się, kiedy mówisz, że mnie kochasz.
— Korkuyorum
Reposted byvalardohaeris valardohaeris

July 25 2018

3030 c878 620

M. Hłasko

Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiga-xvl iga-xvl
Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego niczemu nie można poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą (...).
— Witold Gombrowicz
Reposted bymymindneversleeps mymindneversleeps

July 24 2018

Sercem teraz (zmiłuj się,zmiłuj), 
Echem teraz (miłuj mnie,miłuj),
Zlituj się,daruj,pożałuj,
Weź w ciemny las - i zacałuj. 

— Julian Tuwim
Reposted bySapereAude SapereAude

July 23 2018

7905 d259
Reposted fromzie zie vialekkaprzesada lekkaprzesada

July 01 2018

9802 62bf 620
''We travel, some of us forever, to seek other states, other lives, other souls'' - Anais Nin
Reposted bycharlotte99trytorunawaymiieciuu
8328 2ab1
5427 8b5d 620
Reposted fromMatalisman Matalisman viawszystkodupa wszystkodupa

June 21 2018

Jedyne z czego Kalisz jest ostatnio znany XDDD
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc

June 14 2018

June 07 2018

5730 8d20 620
Would be great to see a view like that in a few years. 

June 04 2018

4343 1e52
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPoranny Poranny
Law student approaches 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl