Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

Boję się, że wszystkim wyjdzie życie a mi nie.


— smutne.

September 13 2019

Jedną z rzeczy, które Ford Prefect uważał zawsze za najtrudniejsze do pojęcia w istotach ludzkich, był ich nawyk ciągłego stwierdzania i powtarzania najoczywistszych faktów, (...) Pierwsza z jego teorii wyjaśniających to niepojęte zachowanie głosiła, że jeżeli istoty ludzkie przestają ciągle ćwiczyć swoje usta, ich otwór gębowy zarasta. Po kilku miesiącach rozważań i obserwacji Ford porzucił tę teorię na rzecz nowej: jeżeli istoty ludzkie przestają ciągle ćwiczyć swoje usta, ich mózg zaczyna pracować.
— ''Autostopem przez Galaktykę'' Douglas Adams
Reposted byKawaiiNamidaVostokdeparter
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.

September 10 2019

Reposted fromzelbekon zelbekon viadivi divi
2637 804b
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadivi divi
well, nobody did, so I had to.
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin
3114 de23
Reposted fromdatfeel datfeel viairmelin irmelin
5164 8619 620
Reposted fromgaf gaf viaszarakoszula szarakoszula

September 03 2019

I wish I had the ‘wow’ effect on someone.
— (via ummxn0)
Reposted fromrousmadder rousmadder viaover-land over-land
1638 d343
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaVostok Vostok

August 26 2019

2394 7f50
Reposted fromEtnigos Etnigos viarocktenner rocktenner
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho

August 23 2019

5579 0095
Reposted frombearded bearded viapsychedelix psychedelix
Reposted fromFlau Flau viapanpancerny panpancerny

August 19 2019

I w środku sierpnia jesień szczypie mnie w oczy.
— mleczuu.soup.
Reposted frommleczuu mleczuu viainsanedreamer insanedreamer

August 17 2019

5744 18f5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viacarmenluna carmenluna
0379 8e30
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
2241 0b15
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl