Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

Reposted fromFlau Flau viabiianca biianca

November 13 2019

5221 d340
Reposted fromEtnigos Etnigos viarocktenner rocktenner

November 10 2019

Marina Abramovic meets Ulay


from
Marina Abramovic meets Ulay

“Marina Abramovic and Ulay started an intense love story in the 70s, performing art out of the van they lived in. When they felt the relationship had run its course, they decided to walk the Great Wall of China, each from one end, meeting for one last big hug in the middle and never seeing each other again. at her 2010 MoMa retrospective Marina performed ‘The Artist Is Present’ as part of the show, a minute of silence with each stranger who sat in front of her. Ulay arrived without her knowing it and this is what happened.”
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaVostok Vostok
2821 aa31
Reposted fromEtnigos Etnigos viaVostok Vostok
4028 9da1
Reposted fromlordsoth lordsoth viathatwasntadream thatwasntadream
9372 1e06 620
Reposted frommangoe mangoe viapanpancerny panpancerny
6207 a028
Reposted fromteijakool teijakool viapanpancerny panpancerny

November 06 2019

6175 a25d
Reposted fromLunarr Lunarr viacarmenluna carmenluna

November 02 2019

O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk

October 29 2019

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viacarmenluna carmenluna
6784 9eba
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viamartrol martrol
8459 b26a
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin

Mój plan polega na tym, że pewnego dnia, nie wiem jak, ani w jakim kontekście, będziesz mnie potrzebować.

— Mario Benedetti
Reposted frommercurygirl mercurygirl viawhatever18 whatever18

October 24 2019

I forgive a lot but I only trust once
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream
9780 5cdb 620
Reposted fromquap quap viairmelin irmelin
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
7300 6c9b 620
Chiara Bautista
Reposted fromNajada Najada viaPoranny Poranny
6937 44e3 620
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viacarmenluna carmenluna

October 21 2019

Łatwo jest wierzyć, że to, co najlepsze w naszym życiu, ma się dopiero wydarzyć. To zwyczajna ludzka słabość. Bóg nauczył nas tęsknić.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
5879 c94b
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl