Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

Jedyne z czego Kalisz jest ostatnio znany XDDD
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc

June 14 2018

June 07 2018

5730 8d20 620
Would be great to see a view like that in a few years. 

June 04 2018

4343 1e52
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPoranny Poranny
Law student approaches 

June 03 2018

Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viawszystkodupa wszystkodupa
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek

June 01 2018

2942 1848
Reposted bybiezkorystnojlaparisiennelovesweetsBloodEvejanealicejonescoeurinabarockbluejanealliwantisyouintiharJessSilentebodyinthegardenstraycatheadsbangbang

May 31 2018

8394 5de7
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
5151 269e 620
5484 ae53 620
Reposted fromkaiee kaiee viawszystkodupa wszystkodupa

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaover-land over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl