Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

7935 4060
Reposted fromaletodelio aletodelio viacarmenluna carmenluna
6733 eba9 620
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
8106 4cc4

starborn-vagabond:

thatscienceguy:

Someone take me. Please. Anyone. I want to go now!

ALWAYS REPOST SOCOTRA.

I love this place it’s amazing TAKE ME THERE.

(via diverguy727)

8830 c276 620
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viaVostok Vostok
9855 1a09
Reposted fromPoranny Poranny viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

July 13 2019

Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz. 
— Helen Fielding
Reposted fromlovvie lovvie

July 12 2019

Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
4556 fa7f 620
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
"Nie umieraj za kogoś, kto nie chce cię w swoim życiu. Nie bądź z kimś, kto odbiera ci uśmiech i zadaje tysiąc ran. Nie umieraj za kogoś, kto nie wspiera cię, gdy upadasz. Nie bądź z kimś, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, ile jesteś wart."
~ Tomasz Antosiewicz
7827 3c9d 620
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
5990 3c88 620
Reposted fromtotal1ty total1ty viaszarakoszula szarakoszula
7125 ba16
Reposted fromzciach zciach viaszarakoszula szarakoszula

July 11 2019

Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
1821 9137
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
5263 a767
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaMezame Mezame
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko

July 08 2019

Ten na plecach jest w razie, gdyby wjechał na autostradę.
Jarek Jeremy Clarkson
Reposted fromZircon Zircon viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl