Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viacarmenluna carmenluna
8507 9bb5
It's a chameleon, blends in with your blog.
2848 17c6
ash(e)!

February 16 2020

Reposted fromzelbekon zelbekon viapanpancerny panpancerny
6070 039f 620
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna

February 08 2020

Bo jak z Tobą rozmawiam to mnie denerwujesz, a jak z Tobą nie rozmawiam to mnie denerwuje wszystko inne
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
6897 e6d0
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
8176 5889 620
Reposted frombitemyneck bitemyneck viakarahippie karahippie
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viabylejaka bylejaka

February 06 2020

6472 8086
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna

February 04 2020

4019 949d 620
Reposted fromhrafn hrafn viacarmenluna carmenluna

January 20 2020

3850 9611 620
Reposted fromfeegloo feegloo viaszydera szydera

January 14 2020

2153 5fef
Australia
Reposted fromKanister Kanister viapanpancerny panpancerny

January 09 2020

To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie
3592 73ed 620
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viairmelin irmelin

January 08 2020

1239 a52d

January 03 2020

4713 6b9a
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarazation sarazation
4470 4651 620
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl